22 minutes ago

Informacja – szkolenia z rekrutacji

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

5 days ago

Zaproszenie – szkolenia z psychologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://gry-mene read more...

6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z systemów ocen

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013read more...

6 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z międzykulturowości

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

1 week ago

Publikacja – szkolenia z meycyjny

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

1 week ago

Zawiadomienie – treningi z włoskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichread more...

1 week ago

Zaproszenie – kursy z Worda

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://gryintegracyjne.edu.pl/2017/01/06/symu read more...