11 months ago

Publikacja – szkolenia z prawa prasowego

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN

11 months ago

Zaproszenie – szkolenia z psychologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://gry-mene read more...